Bộ sưu tập: Bò cao cấp

Thịt bò cao cấp là bộ sưu tập thịt bò nhập khẩu được Fohla Food sắp xếp và đề cử. Bao gồm các phần bò hảo hạng, đảm bảo làm hài lòng được các nhà ẩm thực khó tính nhất.