Bộ sưu tập: Bò Fohla Wagyu

Thịt bò Fohla Wagyu là niềm tự hào của Fohla Food, đơn vị đầu tiên thành công với việc nuôi bò Nhật tại Việt theo quy trình nuôi được chuyển giao từ Nhật, và ra mắt thương hiệu thịt bò Nhật FOHLA WAGYU.