Bộ sưu tập: Bò mát (Chilled)

Thịt bò mát (Chilled) là dòng trải qua quá trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt xuống từ 0°C - 4°C với điều kiện được kiểm soát ở môi trường mát đảm bảo, trong một thời gian nhất định, sau đó mới được đem đi pha lóc.

Không tìm thấy sản phẩm
Sử dụng ít bộ lọc hơn hoặc xóa tất cả